Ne mora da bude dugo da bi bilo moćno

‘’Kada se molite, ne brbljajte kao neznabošci, jer oni milse da će zbog mnogo reči biti uslišeni. Ne budite, dakle, kao oni, jer vaš Otac zna šta vam je potrebno i pre nego što ga zamolite.’’ Matej 6:7-8

Jedna od najvećih laži koju Sotona govori ljudima o molitvi je da molitva treba dugo da traje. Nateraće te da misliš kako treba satima da se moliš, ali iz Božije Reči znamo da molitve ne treba da budu duge da bi bile snažne. Ne treba da budu ni kratke da bi bile moćne. Dužina naših molitvi ne utiče na Boga. Jedino što je važno je da naše molitve dolaze iz srca, da su vođene Duhom i pokrenute istinskom verom. Verujem da možemo da se zapetljamo u rečima toliko da molitva izgubi snagu. Želim da naglasim da nema ništa loše u molitvama koje dugo traju.

Verujem da bismo svi trebali da izdvojimo vreme za blisko zajedništvo sa Bogom i molitvu jer naša spremnost ili nedostatak volje određuje naš nivo bliskosti sa Njim. Ali, ne verujem da treba da izdvojimo određeni broj sati za molitvu da bismo ispunili obavezu. Ako problemi u našem životu zaista zahtevaju da se molimo dugo da bismo čuli stvari od Boga, tada treba da uložimo vreme u molitvu, ali ne treba stalno da molimo duge molitve samo da bismo ispunili tu obavezu.

BOŽIJA REČ ZA TEBE DANAS:

Neka tvoja molitva dolazi iz srca, bude vođena Duhom i pokrenuta isktinskom verom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon