Razlog zbog kojeg je Isus došao

Razlog zbog kojeg je Isus došao

‘’Približite se Bogu, pa će se i on približiti vama. Očistite ruke, grešnici, i osveštajte srce, vi koji se dvoumite.’’ Jakov 4:8

Želim da primetiš nešto u vezi ovog gore stiha. Kao što vidiš, rečeno nam je da se približimo Bogu pre nego što nam je rečeno da prestanemo da činimo greh.

Ima toliko ljudi koji misle da ne mogu da priđu Bogu, da ne mogu da ostvare odnos sa Njim i da nikada neće biti Hrišćani jer imaju probleme u životu koje pokušavaju da reše, pre svega ovoga. Oni pokušavaju da srede svoj život kako bi postali dovoljno dobri za odnos sa Bogom.

Ali to je pogrešno. Razlog zašto je Isus došao je zato što nikada nećemo biti dovoljno dobri bez Njega. Treba da imamo Isusa u svom životu. Njegova smrt, Njegova prolivena krv platila je za naše grehe – platila je dug koji mi dugujemo.

Ne postoji način na koji možemo biti očišćeni od greha, osim ako se približimo Bogu kroz Isusa Hrista. Bog čežne da mu se danas približiš. Nemoj klonuti verujući u laž da prvo moraš sebe da očistiš od greha. Umesto toga, idi kod Boga i dopusti mu da te On očisti kroz žrtvu Isusa koja je zbog tebe učinjena.


Početak molitve

Bože, dolazim k Tebi kroz Hristovu krv koja je očistila moje grehe. Hvala ti za oproštaj. Odbijam da živim u sramoti jer znam da ti se sada mogu približiti, primajući Tvoju ljubav i oproštenje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon