Snaga za tvoj život

Verujem da molitva – jednostavan razgovor sa Bogom i slušanje onoga što nam govori – je jedna od najvećih sila u celom univerzumu. Ovo je smela izjava, s obzirom na druge prisutne sile danas, ali bez ikakve sumnje sam uverena da je to istina. Kada pomislimo na nuklearnu energiju ili atomsku snagu, mislimo na sile veće nego što možemo da zamislimo. Kada pomislimo na automobil ili motor shvatamo i oni imaju snagu.

Ali čak i najjača zemlajska sila nije ništa u poređenju sa Božijom snagom. Sila koju poznajemo u fizičkom svetu je prirodna, ali sila molitve je duhovna. Molitva oslobađa snagu svemogućeg Boga u naš svakodnevni život i snaga molitve nas povezuje sa Božijom snagom – i zbog toga je veća od bilo čega drugog.

Sila molitve može da pomeri Božiju ruku. Bog može da promeni ljudsko srce, oslobodi čoveka od ropstva i muka, poništi razočarenja, razbije snagu zavisnosti i izleči čovekove emocije. Božija moć može da obnovi bračni odnos, da donese osećaj vrednosti i svrhe, radost i mir, da podari mudrost i učini čuda. A ogromna Božija snaga – najveća sila u univerzumu – se oslobađa u naše živote jednostavnom molitvom.

BOŽIJA REČ ZA TEBE DANAS:

Koristi molitvu da oslobodiš Božiju snagu u tvom životu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon