Zašto dobar Bog dopušta da se dešavaju loše stvari?

Zašto dobar Bog dopušta da se dešavaju loše stvari?

’’Svaki dobar dar i svaki savršen poklon dolaze sa neba, od Oca svetlosti, koji se ne menja kao varljiva senka.’’ Jakovljeva 1:17

Kada doživimo neku tragediju, ljutnja na Boga je uobičajna reakcija. Ljudi često pitaju: ’’Ako je Bog dobar, svemoćan i pun ljubavi za nas, zašto ne sprečava da se dešavaju stvari koje nam nanose bol?’’

Ovim Sotoma pokušava da izgradi zid između Boga i povređene osobe. On koristi priliku da nam kaže da Bog nije dobar i da mu se ne može verovati. Međutim, iz Božije Reči znamo da istina nije u Sotoni – on je otac laži.

Pročitaj Jakovljevu 1:17. Sve što je dobro dolazi od Boga. Bog je dobar i ne može da bude ništa drugo. Štaviše, On se ne menja, savršeno je postojan, veran i dosledan. Dobar je – uvek.

Očigledno je da Bog ne sprečava da se dešavaju tragedije, a mi iskreno ne znamo zašto se neke loše stvari dešavaju. Prva Korinćanima 12:13 kaže…sada znam delimično… Treba da znamo da će vera uvek tražiti od nas da prihvatamo pitanja bez odgovora i treba da dođemo do tačke kada ćemo biti zadovoljni jer znamo Onoga koji zna sve i da se pouzdamo u Njega.

Početak molitve:

Bože, možda ne razumem uvek zašto se loše stvari dešavaju, ali znam da si dobar. Kada ne razumem zašto, pronaćiću utehu u Tebi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon