உற்சாகமடையுங்கள்!

உற்சாகமடையுங்கள்!

கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாயிருந்தேன். (சங்கீதம் 122:1)

கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு பல ஆசீர்வாதங்கள் உள்ளன! நாம் கடவுளை அறியலாம், அவருடைய சத்தத்தைக் கேட்கலாம். அவருடைய அன்பைப் பெறலாம். நமக்குச் சிறந்ததைச் செய்வதில் அவரை நம்பலாம். மேலும் நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் அவர் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதால் நாம் இளைப்பாறலாம். நாம் உற்சாகமாக இருக்க நிறைய காரணங்கள் உள்ளன!. மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் நாம் உற்சாகமாக இருக்கிறோம். எனவே கடவுளுடனான நமது உறவைப் பற்றி நாம் ஏன் உற்சாகமாக இருக்கக்கூடாது?

ஆவிக்குறிய வகையில் காணக்கூடிய எந்த ஒரு உற்சாகமான வெளிப்பாட்டையும், “உணர்ச்சிப்பூர்வமானது” என்று மக்கள் அடிக்கடி கூறுகிறார்கள். கடவுள் தான், நமக்கு உணர்ச்சிகளைக் கொடுத்தார் என்பதையும், அப்படிப்பட்ட மக்கள் நம் வாழ்க்கையை நடத்துவதை அவர் விரும்பவில்லை என்றாலும், அவற்றை ஒரு நோக்கத்திற்காக நமக்குத் தருகிறார். அதில் ஒரு பகுதி இன்பமானது என்பதை நான் இறுதியாக உணர்ந்தேன். நாம் உண்மையிலேயே கடவுளை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தால், அதைப் பற்றி எப்படி சில உணர்ச்சிகளைக் காட்டாமல் இருக்க முடியும்? நமது ஆவிக்குறிய அனுபவம் ஏன் வறண்டதாகவும், சலிப்பாகவும், மந்தமாகவும், உயிரற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும்? நீண்ட முகங்கள், சோகமான இசை மற்றும் சோகமான சடங்குகளால் கிறிஸ்தவம் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டுமா? நிச்சயமாக இல்லை!

இன்றைய வசனத்தில், கடவுளின் வீட்டிற்குச் செல்வதில் மகிழ்ச்சி அடைவதாக தாவீது கூறுகிறார். 2 சாமுவேல் 6:14-ல், கடவுளுக்கு முன்பாக “தன் முழுப் பலத்தோடும்” நடனமாடினார். தன் வீணையை வாசித்து, கடவுளைப் பாடி, மிகவும் மகிழ்ந்தார். ஆனால் தாவீது பழைய உடன்படிக்கையின் கீழ் வாழ்ந்தார். இன்று நாம் புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ் வாழ்கிறோம். கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நாம் நம்பிக்கை, மகிழ்ச்சி மற்றும் சமாதானத்தால் நிறைந்திருக்கிறோம் (ரோமர் 15:13 ஐப் பார்க்கவும்). கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர்களாக இருக்க நாம் இனி பாடுபடவோ அல்லது போராடவோ வேண்டியதில்லை. ஆனால் இயேசு தம் கிருபையால் நம்மை ஏற்றுக் கொண்டபடியால் நாம் இளைப்பாறலாம். நாம் இனி நம் செயல்களால் நம்மை நியாயப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் நாம் விசுவாசத்தால் நீதியைப் பெற்றிருக்கிறோம். நாம் அவருடைய குரலைக் கேட்கலாம் மற்றும் அவருடைய பிரசன்னத்தை அனுபவிக்க முடியும். எல்லா வகையான அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் நாம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளோம்! உற்சாகமாக இருப்பதற்கு இவை சிறந்த காரணங்கள்!


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: கடவுளுடனான உங்கள் உறவில் உற்சாகமாக இருப்பதற்கு பத்து காரணங்களை எழுதுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon