ஒளி நாடாச் செய்திகள்

ஆனந்தமடைவீர் அன்றாட வாழ்வில்

வீழ்ந்தாலும் மனக்கசப்பு இல்லை -2

சிறப்பாக விற்பனையாகும் புத்தக ஆசிரியரும், வேத போதகருமான ஜாய்ஸ் மேயர், உங்கள் அன்றாட வாழ்வை அனுபவிக்க பகிர்ந்துக்கொள்ளும் உற்சாகமூட்டும் செய்தியை காணவும்

Go to videos

ஒலி நாடாச் செய்திகள்

தியானம்

மின் புத்தகம்

உங்கள் வாழ்வை எளிமையாக்க 100 வழிகள்

பெரும்பாலான மக்கள் சிக்கலான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள், அது அவர்களை விரக்தியுடனும் குழப்பத்துடனும், களைப்புடனும், களைப்புடனும் விட்டுவிடுகிறது. ஆனால் ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது: நம் வாழ்க்கை அப்படி இருக்க வேண்டியதில்லை.

சமாதானம்

எப்பொழுது, தேவனே, எப்பொழுது

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நாம் தொடர்ந்து முதிர்ச்சியடையும் போது, ​​இப்போது இல்லாத விஷயங்களை நம்புவதற்கு கற்றுக்கொள்கிறோம், ஆனால் கடவுளின் சரியான நேரத்தில்.

சாம்பலுக்குப் பதிலாகச் சிங்காரம்

காயமடைந்த உணர்வுகள் தன்னையும் மற்றவர்களையும் மூடும் சிறைச்சாலையாக மாறும். ஆனால், சிறைக் கதவுகளைத் திறந்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை விடுவிக்க இயேசு வந்தார்.
Go to ebooks
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon