ஒளி நாடாச் செய்திகள்

ஆனந்தமடைவீர் அன்றாட வாழ்வில்

உங்கள் கடந்த காலத்தை கடந்ததற்கு

சிறப்பாக விற்பனையாகும் புத்தக ஆசிரியரும், வேத போதகருமான ஜாய்ஸ் மேயர், உங்கள் அன்றாட வாழ்வை அனுபவிக்க பகிர்ந்துக்கொள்ளும் உற்சாகமூட்டும் செய்தியை காணவும்

Go to videos

ஒலி நாடாச் செய்திகள்

மின் புத்தகம்

சாம்பலுக்குப் பதிலாகச் சிங்காரம்

காயமடைந்த உணர்வுகள் தன்னையும் மற்றவர்களையும் மூடும் சிறைச்சாலையாக மாறும். ஆனால், சிறைக் கதவுகளைத் திறந்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை விடுவிக்க இயேசு வந்தார்.
Love Revolution TAMIL

அன்பின் புரட்சி

மற்றவர்கள் இனி நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதைப் பற்றி வாழ்க்கை இனி இருக்க முடியாது, ஆனால் அது அவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்பது பற்றியதாக இருக்க வேண்டும்.
Unshakeable Trust TAMIL

அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை

கடவுளை நம்புவது கடவுளின் குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய நன்மை. அது தப்பிப்பிழைப்பதை விட தனது வாழ்க்கையை அனுபவிக்க அவரை அனுமதிக்கிறது. கடவுளை நம்புவது நாம் செய்யும் ஒரு தேர்வு, அது ஒரு பாக்கியம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
Straight Talk on Worry TAMIL

கவலை பற்றிய நேரடி உரை

கவலை மற்றும் பதட்டத்துடன் உங்கள் மனதைத் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள். கடவுள் மீது சாய்ந்து அவருடைய அமைதியுடன் ஓய்வெடுங்கள்.
Go to ebooks
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon