கடவுளின் எண்ணங்கள் மனிதனின் எண்ணங்கள் அல்ல

கடவுளின் எண்ணங்கள் மனிதனின் எண்ணங்கள் அல்ல

என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல; உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்லவென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். (ஏசாயா 55:8)

ஒரு முறை, எங்கள் உலகப் பயணத் துறையை வழிநடத்தும் எங்கள் மகன் டேவிட், ஒரு வேலை வாய்ப்பை நிரப்ப யாரை வேலைக்கு அமர்த்துவது என்று ஆலோசனை கேட்டு என்னிடம் வந்தார். அவர் இயற்கையாகத் தேர்ந்தெடுக்காத ஒருவருக்கு வேலையை வழங்க வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புவதாக உணர்ந்தார். தகுதி வாய்ந்த பலரைக் கொண்டு அந்த இடத்தை நிரப்ப முயன்றார். ஆனால் பலர் அந்த வேலையை நிராகரித்தனர். அவர் கூறினார், “நான் தேர்ந்தெடுக்காத நபரை கடவுள் விரும்புகிறார் என்று தெரிகிறது.”

இன்றைய வசனத்தில் தேவன் இவ்வாறு கூறுகிறார், “என் எண்ணங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் அல்ல, உங்கள் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல” (ஏசாயா 55:8). தாவீதின் இருதயத்தில் தேவன் வைத்த தனிப்பட்ட ஒரே ஒரு வேலையில், அவருக்கு உண்மையான ஆர்வம் இருந்தது. திறந்த மற்றும் மூடிய கதவுகள் வழியாக அவரிடமிருந்து கேட்க கடவுள் நமக்கு உதவுகிறார் என்பதற்கு இது மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு என்பதை நாங்கள் அறிவோம். கடவுள் எப்போதும் மிகவும் தகுதியான நபருக்கு ஒரு வேலையையோ அல்லது பணியையோ கொடுப்பதில்லை. குறிப்பாக ஊழியத்தில், அனுபவம் அல்லது நற்சான்றிதழ்களை விட, ஒருவரின் மனப்பான்மை மிகவும் முக்கியமானது.

கடவுள் எதைச் செய்யத் தேர்ந்தெடுத்தாலும் அது நமக்குப் புரியாது என்பதை நான் கண்டுபிடித்தேன்; அது எப்பொழுதும் நம் கருத்துக்கு பொருந்தாது. கடவுளிடமிருந்து நமக்குக் கிடைக்கும் ஆவிக்குறிய வழிநடத்துதலை நம் மனம் எப்போதும் புரிந்துகொள்வதில்லை. அவருடைய எண்ணங்கள் உண்மையில் நமக்கு மேலானவை! அவருடைய வழிகள் அனைத்தும் சரியானவை, உறுதியானவை.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: உங்கள் ஆவி உங்களை வழிநடத்தட்டும், உங்கள் தலையால் வழிநடத்தப்படாதீர்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon