கடவுள் உங்களை விரும்புகிறார்

கடவுள் உங்களை விரும்புகிறார்

அப்படியிருக்க, சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்; இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. (ரோமர் 12:1)

கடவுள் உங்களை விரும்புகிறார்! வெறுமனே வந்து போவதற்காக மட்டுமல்ல, உங்கள் இருதயத்தின் முழு உரிமையையும் அவர் விரும்புகிறார். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிப்பதாகவும், எதுவும் நடக்கவில்லை என்றும் மக்கள் அடிக்கடி புகார் கூறுகின்றனர்-ஆனால் அவர்கள் அவருடன் செலவழிக்கும் நேரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர்கள் அவருடன் சிறிது நேரம் மட்டுமே செலவிடுகிறார்கள் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. நான் டேவை திருமணம் செய்து கொள்ளும் வரை எனது கணவரின் பெயரை நான் தெரிந்திருக்கவில்லை. இயேசு தனது தேவாலயத்துடன் திருமண உறவை விரும்புகிறார்.

கடவுளுடனான நெருக்கம், நம் வாழ்வில் அவரது வல்லமை செயல்பட ஊக்குவிக்கிறது. நாம் நெருக்கத்தை, புன்னகை மற்றும் தெளிவற்ற உணர்வுகளாக பார்க்க முடியாது. ஒரு உறவு நெருக்கமாக இருக்கும் போது, ஒருவர் மற்றவருக்கு திருத்தம் சொல்ல முடியும் மற்றும் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே முழுமையான நேர்மை இருக்கும்.

கடவுளுடனான ஒரு நெருக்கமான உறவில், நமக்கு அற்புதமான தருணங்கள் உள்ளன. ஆனால் நம் வாழ்வில் மாற்ற வேண்டிய காரியங்களை நேர்மையாக எதிர்கொள்ள அவர் நம்மை அழைக்கும் தருணங்களும் உள்ளன.

கடவுளுக்கு அடிபணிந்து, அவருக்கு உடனடியாகக் கீழ்ப்படிந்தால், சமாதானத்திற்கான முன்னேற்றம் நிகழ்கிறது என்பதை சிலர் அறியவில்லை. அவை கடிவாளம் போல உள்ளன, அவைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதியுள்ள இடத்திற்கு அவர்களை வழிநடத்த, கடவுளால் பயன்படுத்தப்படலாம்.

சிலர் தங்கள் வாழ்க்கையை கடவுள் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்க விரும்பவில்லை. ஆனால் அவர்கள் தங்களை முழுமையாக பரிசுத்த ஆவியிடம் ஒப்படைக்கும் வரை அவர்கள் விரும்பும் பாதுகாப்பை அல்லது அமைதியை அவர்கள் ஒருபோதும் உணர மாட்டார்கள். அவர் உங்களை விரும்புகிறார்; அவர் உங்களை முழுமையாக வைத்திருக்கட்டும்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: உங்கள் வாழ்க்கையை கடவுளுக்கு முழுமையாகக் கொடுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon