சத்திய ஆவி

சத்திய ஆவி

சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது, சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார்; அவர் தம்முடைய சுயமாய்ப் பேசாமல், தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையுஞ்சொல்லி, வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார். (யோவான் 16:13)

நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியற்றவளாக இருந்தேன். என் வாழ்க்கையில் பல சிரமங்களை எதிர்கொண்டேன். ஆனால் பல ஆண்டுகளாக நான் மற்றவர்களின் மீதும் என் சூழ்நிலைகள் மீதும் பழி சுமத்தினேன். நல்ல உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. மேலும் என் வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா மக்களும் மாற வேண்டும், அப்பொழுது தான் என்னால் மற்றவர்களுடன் எளிதாகப் பழக முடியும் என்று நான் உறுதியாக நம்பினேன். பிரச்சனைகளுக்கு நான் காரணமாக இருக்கலாம் என்று எனக்கு ஒருபோதும் தோன்றவில்லை.

1976 இல் ஒரு நாள், என் கணவர் மாற வேண்டும் என்று நான் ஜெபித்தபோது, பரிசுத்த ஆவியானவர் என் இருதயத்தில் பேச ஆரம்பித்தார். என்னைத் தவிர எல்லோரையும் பிரச்சனை என்று நம்பி நான் என்னை ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்ததை அவர் மெதுவாக என்னிடம் வெளிப்படுத்திய போது நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன். என்னுடன் பழகுவது கடினமாகவும், மகிழ்ச்சியற்றதாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும், சுயநலமாகவும், ஆதிக்கம் செலுத்துவது போலவும், கட்டுப்படுத்த முடியாதது போலவும் இருப்பதை தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள், பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் – அதுதான் பட்டியலின் ஆரம்பம்.

இந்த உண்மையை எதிர்கொள்வது எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு கிருபையை அளித்ததால், நான் என் வாழ்க்கையில் குணமடையவும், சுதந்திரமாக இருக்கவும் தொடங்கினேன். இன்று நான் போதிக்கும் பல உண்மைகள் அந்தக் காலத்தில் வெளிவந்தவை. சாத்தான் பெரிய ஏமாற்றுக்காரன் மற்றும் பொய்களின் பிதா; அவன் நம்மை இருளில் வைத்திருக்க முடியுமானால், நம்மை அடிமைத்தனத்திலும், துன்பத்திலும் வைத்திருக்க முடியும். உண்மையை எதிர்கொள்வது வேதனையானதாக இருந்தாலும், முன்னேற்றத்திற்கும், சுதந்திரத்திற்கும் இது மிகவும் அவசியம். இன்றைய வசனத்தில் இயேசு கூறியது போல், பரிசுத்த ஆவியானவர் சத்தியத்தின் ஆவி, அவர் நம்மிடம் பேசி, எல்லா சத்தியத்திற்குள்ளும் நம்மை வழிநடத்துவார்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏமாற்றமடைந்திருக்கும் எல்லா பகுதிகளையும் வெளிப்படுத்த பரிசுத்த ஆவியானவரிடம் கேளுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon