ஜெபத்தின் மூலம் தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளுதல்

ஜெபத்தின் மூலம் தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளுதல்

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon