ஞானம் மற்றும் பொது அறிவு

ஞானம் மற்றும் பொது அறிவு

ஞானத்தைக் கண்டடைகிற மனுஷனும், புத்தியைச் சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள். அதின் வர்த்தகம் வெள்ளி வர்த்தகத்திலும், அதின் ஆதாயம் பசும்பொன்னிலும் உத்தமமானது. முத்துக்களைப்பார்க்கிலும் அது விலையேறப்பெற்றது; நீ இச்சிக்கத்தக்கதொன்றும் அதற்கு நிகரல்ல. அதின் வலதுகையில் தீர்க்காயுசும், அதின் இடதுகையில் செல்வமும் கனமும் இருக்கிறது. அதின் வழிகள் இனிதான வழிகள், அதின் பாதைகளெல்லாம் சமாதானம். (நீதிமொழிகள் 3:13-17)

கடவுளுடைய வழிநடத்துதலுக்கு செவிசாய்க்கும் போது, மரியாதை, செழிப்பு, இன்பம், சமாதானம் ஆகியவற்றுக்கு நேராய் வழிநடத்தும் ஞானமான தீர்மானங்களைச் செய்கிறோம். ஒருமுறை டேவும், நானும் கடவுள் எங்களிடம் பேசவும், எங்களை வழிநடத்தவும் பிரார்த்தனை செய்தோம். பெரிய மற்றும் சிறிய பிரச்சினைகளுக்கு நாங்கள் ஞானத்தையும், பொது அறிவையும் பயன்படுத்துகிறோம்.

ஞானம் உங்களை எப்போதும் கடவுளின் சிறந்த நிலைக்கு அழைத்துச் செல்லும். உதாரணமாக, உங்கள் வாழ்க்கையிலும், மற்றவர்களின் வாழ்க்கையிலும் நடக்கும் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும், ஆதிக்கம் செலுத்தவும் முயற்சித்தால் நீங்கள் நண்பர்களை கொண்டிருக்க மாட்டீர்கள் என்று ஞானம் கற்பிக்கிறது. நீங்கள் மற்றவர்களைப் பற்றி பேசினால், நண்பர்களை கொண்டிருக்க மாட்டீர்கள்.

பண விஷயங்களில் பொது அறிவு உங்களுக்கு வழிகாட்டும். நீங்கள் சம்பாதிப்பதை விட அதிக பணம் செலவழிக்காவிட்டால் நீங்கள் கடனில் சிக்க மாட்டீர்கள். உள்ளே வருவதை விட அதிகமாக பணம் வெளியே போக முடியாது என்று சொல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் கேட்கும் படியாக பேச வேண்டிய அவசியமில்லை. அப்படி செய்தால் நாம் சிக்கலில் மாட்டுவோம் என்று பொது அறிவு சொல்கிறது.

அதிகமாக செய்வதற்கு ஒத்துக் கொள்வதை ஞானம் தடுக்கும். காரியங்களைச் சாதிக்க நாம் எவ்வளவு ஆர்வமாக இருந்தாலும், நாம் என்னவாக இருக்கிறோம், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதைப் பற்றி நமக்குச் சமாதானத்தைத் தருவதற்கு நாம் நேரத்தை ஒதுக்கி, கடவுளிடம் காத்திருக்க வேண்டும். நீதிமொழிகள் 31 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெண் புதிய வயல்களை வாங்க நினைத்தாள், ஆனால் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் அவள் தற்போதைய கடமைகளை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று கருதினால் அவ்வாறு செய்ய மாட்டாள்.

ஞானம் நம் நண்பன். வருந்தாமல் இருக்க இது நமக்கு உதவுகிறது, மேலும் பின்னர் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கான தேர்வுகளை இப்போது செய்ய உதவுகிறது.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: உங்கள் எல்லா முடிவுகளிலும் ஞானத்தையும், பொது அறிவையும் கடைப்பிடிக்கவும்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon