தாமதம் என்பது மறுப்பு அல்ல

தாமதம் என்பது மறுப்பு அல்ல

என் காலங்கள் உமது கரத்திலிருக்கிறது; என் சத்துருக்களின் கைக்கும் என்னைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களின் கைக்கும் என்னைத் தப்புவியும். (சங்கீதம் 31:15)

நாம் ஜெபிக்கும்போது, நமக்கு உடனடியாக பதில் கிடைப்பதில்லை. சில நேரங்களில் நாம் நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால் அதற்கு, கடவுள் நம் கோரிக்கையை ஏற்கவில்லை என்று அர்த்தம் இல்லை. நம்மையும், நம் வாழ்க்கையையும் பற்றிய எல்லா விஷயங்களிலும் கடவுளின் நேரத்தை நம்புவது மிகவும் முக்கியம். ஒருவேளை நீங்கள் ஜெபித்த பின் ஏதாவது ஒரு முன்னேற்றத்திற்காக நீங்கள் நீண்ட காலமாக காத்திருந்திருக்கலாம், மேலும் கடவுளின் அமைதி உங்கள் வாழ்க்கையில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். குழப்பத்தை ஏற்படுத்துபவர் கடவுள் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். நீங்கள் அவரை நம்ப வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார், குழப்பமடைய வேண்டாம்.

பல தாமதங்கள் “தெய்வீக தாமதங்கள்.” நம்மில் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையைச் செய்ய அவை கடவுளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருள் சூழ்ந்திருக்கும் சமயத்திலும், நாம் கடவுளுக்கு உண்மையாக சேவை செய்தால், நாம் வலுவான தெய்வீக குணத்தை வளர்த்துக் கொள்வோம். தன்னுடைய ஜெபங்களுக்குப் பதிலைக் காண பதின்மூன்று வருடங்கள் காத்திருந்த யோசேப்பு அல்லது இருபது வருடங்கள் காத்திருந்த ஆபிரகாமை நினைத்துப் பாருங்கள். அவர்கள் கைவிட்டிருந்தால், கடவுள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையின் பலனை அவர்கள் ஒருபோதும் அனுபவித்திருக்க மாட்டார்கள். கடவுள் சீக்கிரம் வராமல் இருக்கலாம், ஆனால் தாமதிக்க மாட்டார். பொதுவாக நாம் நினைப்பதை விட அதிக காலம் எடுத்துக் கொள்ளும் போது, நாம் சகித்துக்கொள்ள முடியும் என்று நினைப்பதை விட கடினமாக இருக்கும். ஆனால், கடவுள் தான் என்ன செய்கிறார் என்பதை சரியாக அறிந்திருக்கிறார், மேலும் அவருடைய நேரத்தை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.

நம் எதிரிகளிடமிருந்து நம்மை விடுவிப்பதாக கடவுள் உறுதியளிக்கிறார். ஆனால் நாம் காத்திருக்கும்போது, அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் மற்றும் நம்மால் முடிந்தவரை பலருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் காத்திருக்கும் போது கடவுள் வேலை செய்கிறார்!


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: அமைதியாக காத்திருக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள். இல்லாவிட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் துன்பம் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon