தேவனுடைய சித்தத்தில் மகிழ்ச்சியாயிருங்க

தேவனுடைய சித்தத்தில் மகிழ்ச்சியாயிருங்க

என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். (சங்கீதம் 40:8)

நாம் கடவுளின் சத்தத்தைக் கேட்கவும் அவருடைய சித்தத்திற்குக் கீழ்ப்படியவும் விரும்பினால், ஒவ்வொரு காலையிலும் நம்முடைய ஜெபம் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன்:

“கடவுளே, என் வாழ்நாள் முழுவதும் உமது பரிபூரண சித்தத்தில் நடக்க விரும்புகிறேன். உம்மால் அனுமதிக்கப்பட்ட சித்தத்தில் வாழ நான் விரும்பவில்லை; உம்முடைய ஒப்புதல் மற்றும் ஆசி இல்லாமல் நான் எதையும் செய்ய விரும்பவில்லை. எனக்குச் சிறந்ததல்லாத ஒன்றைச் செய்ய நான் முயற்சித்தால், தயவுசெய்து என் இருதயத்தில் தயக்கத்தை நான் உணரட்டும், என் உள்ளத்தை சோதனை செய்து, உமது திட்டத்தின் பாதையில் என்னைத் தொடரச் செய்யும்.

உமக்கு அடிபணிய எனக்கு உதவுங்கள்.
விறைப்பாக இருக்காமல் இருக்க எனக்கு உதவுங்கள்.
பிடிவாதமாக இல்லாமல் இருக்க எனக்கு உதவுங்கள்.
கடின இருதயத்தோடு இல்லாமல் இருக்க எனக்கு உதவுங்கள்.

கடவுளே, உமது விருப்பம் என் வாழ்வில் முழுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். என் விருப்பத்தின் பலனை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன், என் வழியை நீர் விரும்பாத போது மோசமாக மாறும் என்பதை அறிவேன். நான் உமக்குக் கீழ்ப்படியத் தயாராக இருக்கிறேன், ஆனால் நீர் என்ன செய்யச் சொல்கிறீர் என்பதைத் தெளிவாகக் கேட்க எனக்கு உதவும். ஆமென்.”


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: ஒவ்வொரு நாளும் பல முறை கடவுளிடம், “உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும்” என்று கிசுகிசுக்கவும்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon