நீங்கள் கேட்கிறீர்களா?

நீங்கள் கேட்கிறீர்களா?

அப்பொழுது கர்த்தர் வந்து நின்று, முன்போல: சாமுவேலே சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார்; அதற்குச் சாமுவேல்: சொல்லும்; அடியேன் கேட்கிறேன் என்றான். (1 சாமுவேல் 3:10)

இன்றைய வசனம், ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் கடவுள் சாமுவேலுக்கு என்ன செய்யத் திட்டமிட்டார் என்பதைச் சொல்லிய கதையிலிருந்து வருகிறது. தான் கேட்ட குரல் கடவுளுடையது என்பதை சாமுவேல் அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பு அவர் பலமுறை பேச வேண்டியிருந்தது. கடவுள் தன்னிடம் பேசுவதை சாமுவேல் உணர்ந்தவுடன், “நான் கேட்கிறேன்” என்று பதிலளித்தான்.

உங்கள் வாழ்க்கைக்கான அவரது திட்டங்களை அனுபவிப்பதற்கு கடவுளின் சத்தத்தைக் கேட்பது இன்றியமையாதது. ஆனால் நீங்கள் அவருக்குச் செவிசாய்ப்பீர்களா இல்லையா என்பது உங்களது தனிப்பட்ட முடிவு. வேறு யாரும் உங்களுக்காக அதை உருவாக்க முடியாது; அதை நீங்களே உருவாக்க வேண்டும். நீங்கள் அவருக்கு செவிசாய்க்க வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார். அவருடைய விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்படி அவர் உங்களை வற்புறுத்த மாட்டார். ஆனால் அவருக்கு ஆம் என்று சொல்ல உங்களை ஊக்குவிக்க அவர் தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வார்.

நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், அவர் உங்களைப் பற்றி எப்படி உணருகிறார், உங்கள் வாழ்க்கைக்கான அவருடைய திட்டங்கள் என்ன என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார். நீதிமொழிகள் 3:7 கூறுகிறது, “உன் பார்வையில் நீ ஞானமாக இருக்காதே.” வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கடவுளின் உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தலாம் மற்றும் ஒரு நல்ல வேலையைச் செய்யலாம் என்று நினைக்காதீர்கள். அவருடைய குரலை நீங்கள் கேட்க முடியும் என்பதில் உங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, அவ்வளவாய் அவருடைய வழிகாட்டுதலையும், போதனையையும் பெற முடியும்.

கடவுள் உங்களிடம் பேச விரும்புகிறார். அவர் பேசும்போது நீங்கள் கேட்கப் போகிறீர்கள். அவருடைய குரலுக்கு உங்கள் முழு கவனத்தையும் செலுத்துவேன் என்று இன்று முடிவு செய்யுங்கள்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: கடவுள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார். மேலும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் அவர் உங்களுக்குச் சொல்வார். கேட்க நினைவில் கொள்ளுங்கள்!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon