நீங்கள் யாருடைய சத்தத்தை கேட்கிறீர்கள்?

நீங்கள் யாருடைய சத்தத்தை கேட்கிறீர்கள்?

அப்படியிருக்க, சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்; இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. (ரோமர் 12:1)

இன்றைய வசனத்திற்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு, கர்த்தரிடம் நம்முடைய “உறுப்பினர்களையும், திறமைகளையும்” கொடுக்க நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நம் உடல், மனம், திறன்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை அவருக்கு வழங்குகிறோம். பிசாசு நம் மனதைப் பயன்படுத்தாதபடி கவனமாக இருக்க வேண்டும். மனித மனம் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான போர்க்களம். அவன் நாள் முழுவதும் நம்மிடம் பலவிதமான எண்ணங்களைக் கொண்டு வருவான். நாம் அவற்றைக் கேட்க விரும்பினால், அது கடவுளின் சத்தத்தை மூழ்கடிக்கும். பிசாசு நமக்கு அனுப்பும் எண்ணங்கள் பொதுவாக தந்திரமானவை, நுட்பமானவை மற்றும் ஏமாற்றுபவையாக இருக்கும், எனவே அவற்றை நாம் எளிதாக நம்பலாம். அவன் நம் மகிழ்ச்சியைத் திருடவும், நம் அமைதியைப் பறிக்கவும், நம்மை வெட்கப்படவும், குற்ற உணர்ச்சியாகவும், தகுதியற்றவர்களாகவும் உணர வைக்கும் எதையும் நம்மிடம் சொல்லுவான். மற்றவர்களைப் பற்றி, தெய்வ பக்தியற்ற எண்ணங்களால் அவன் நம் மனதை நிரப்புகிறான். எண்ணங்களை நம் வழியில் அனுப்புவதிலிருந்து நாம் அவனைத் தடுக்க முடியாது. ஆனால் கிறிஸ்துவின் வல்லமையைக் கொண்டு அவற்றை எதிர்க்க முடியும். அப்போது நாம் வேண்டுமென்றே, நம் எண்ணங்களைக் கடவுளிடம் கொடுத்து விட்டு அவர் நம்மிடம் பேசும் விஷயங்களை நோக்கி நம்மைத் திருப்பலாம்.

உண்மையைச் சொல்வதென்றால், நான் மேக்கப் போடுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தில், ஒரு டஜன் எண்ணங்களை நான் கைவிட வேண்டிய நாட்கள் இருந்திருக்கிறது! ஆனால், கடவுளுக்கு நன்றி, அதை எப்படி செய்வது என்று எனக்குத் தெரிந்திருந்தது. நீங்களும் அவ்வாறே செய்யலாம். இதைப் பற்றி யோசித்துப் பாருங்கள்: உங்கள் கவனத்திற்கு இரண்டு சத்தங்கள் போட்டியிடுகின்றன. நீங்கள் ஒன்று அல்லது மற்றொன்றில் கவனம் செலுத்தலாம். கடவுளின் சத்தத்தைக் கேட்கவும், அவர் சொல்வதைப் பற்றி சிந்திக்கவும் தேர்வு செய்யவும், எதிரி சொல்லும் விஷயங்களை அல்ல. நம் எண்ணங்களை சரியான விஷயங்களால் நிரப்பும்போது, தவறானவைகள் நுழைவதற்கு இடமில்லை.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: உங்கள் மனதை கடவுளிடம் கொடுத்து, அவர் உங்களிடம் பேசும் எண்ணங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon