நேரம் ஒதுக்குங்கள், நேரத்தை உருவாக்குங்கள்

நேரம் ஒதுக்குங்கள், நேரத்தை உருவாக்குங்கள்

யோபே, இதற்குச் செவிகொடும்; தரித்துநின்று தேவனுடைய ஆச்சரியமான கிரியைகளைத் தியானித்துப்பாரும். (யோபு 37:14)

“கடவுள் என்னிடம் பேசவே இல்லை” என்று பலர் சொல்வதைக் கேட்டிருக்கிறேன். ஆனால் அவர்கள் ஒருபோதும் அவர் சொல்வதைக் கேட்பதில்லை, அவரிடமிருந்து எப்படிக் கேட்பது என்று தெரியவில்லை அல்லது அவருடைய சத்தத்திற்கு உணர்ச்சியற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். கடவுள் தம்முடைய வார்த்தை, இயற்கை அடையாளங்கள், இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வெளிப்பாடுகள் மற்றும் உள் உறுதிப்படுத்தல் மூலம் நம்மிடம் பேச பல முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார். இவை அனைத்தையும் நான் இந்த பத்தியில் எழுதியுள்ளேன்.

சில சமயங்களில் நாம் கடவுளின் சத்தத்தைக் கேட்க முடியாது என்று நினைக்கிறோம், ஏனென்றால் நம் இருதயத்திலோ அல்லது நம் வாழ்விலோ சில தடைகள் அவரிடமிருந்து தெளிவாகக் கேட்பதைத் தடுக்கின்றன. இந்த விஷயங்களில் ஒன்று மிகவும் பிஸியாக இருப்பது. நாம் மிகவும் பிஸியாகி விடுகிறோம். கடவுளுக்காக காத்திருக்கவோ அல்லது அவருடைய சத்தத்தைக் கேட்கவோ நமக்கு நேரமில்லை. தேவாலயம் அல்லது மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வது போன்ற ஆவிக்குறிய நடவடிக்கைகளில் கூட நாம் மிகவும் பிஸியாக இருக்கலாம், நமது அட்டவணையில் கடவுளுக்கு இடமில்லை. நான் கடவுளுக்காக மிகவும் கடினமாக உழைத்த ஒரு காலத்தை என்னால் நினைவுகூர முடிகிறது. அவருடன் நேரம் செலவிட எனக்கு நேரம் இருந்ததில்லை; இது நிறைய பேருக்கு நடக்கும்.

கடவுளுக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பது, அவருடனான நமது தனிப்பட்ட உறவுக்கு எப்போதும் இரண்டாம் பட்சமாக இருக்க வேண்டும். நேரம் நம்முடையது, எனவே நாம் அதை புத்திசாலித்தனமாக தேர்வு செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு நபருக்கும் நேரம், தினசரி ஒரே அளவே உள்ளது. அதை ஒருமுறை பயன்படுத்தி விட்டால் பின்னர் அதை திரும்பப் பெற முடியாது. கடவுளைச் சுற்றி உங்கள் அட்டவணையைச் செயல்படுத்துங்கள்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: உங்கள் நேரத்தை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்துங்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் அதை ஒரு முறை செலவழித்தால், பின்னர் அதை திரும்பப் பெற முடியாது.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon