மக்களைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள நேரம் ஒதுக்குங்கள்

மக்களைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள நேரம் ஒதுக்குங்கள்

தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்யாமல், நீதியின்படி தீர்ப்புசெய்யுங்கள் என்றார். (யோவான் 7:24)

இன்றைய வசனம், கடவுளிடமிருந்து நமக்குச் சொல்லப்பட்ட மிகத் தெளிவான வார்த்தையாகும். மனிதர்களை மேலோட்டமாகவோ அல்லது வெளித்தோற்றத்தை வைத்து மதிப்பிடக் கூடாது என்று சொல்கிறார்.

நான் பல ஆண்டுகளாக சட்டென்று மதிப்பிடும் நபராக இருந்தேன். கடவுள் இதைப் பற்றி பலமுறை என்னிடம் கண்டிப்பாய் பேசினார். அவசரமாகவும், மேலோட்டமாகவும் மதிப்பிடும் ஆபத்தை நான் இறுதியாக உணர்ந்தேன்.

நாம் மக்களை நியாயந்தீர்ப்பதற்கு முன், அவர்கள் உண்மையில் யார் என்பதை அறிந்துகொள்ள நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். இல்லையெனில், (1) ஒருவரை நாம் அங்கீகரிக்கலாம், ஏனென்றால் அவர்கள் ஒருவரைப் போல் தோன்றினால், உண்மையில் அப்படி இல்லை; அல்லது (2) வெளித்தோற்றம் அல்லது செயலின் காரணமாக, அந்த நபர் உண்மையில் ஒரு அற்புதமான நபராக இருக்கும் போது, ஒருவரை நாம் அங்கீகரிக்காமல் போகலாம்.

நாம் அனைவரும், சிறிய வினோதங்கள், வித்தியாசமான சிறிய செயல்கள், நடத்தைகள் மற்றும் பிறரால் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாத வழிகளைக் கொண்டுள்ளோம். கடவுள் நம்மை வெளித்தோற்றத்தை வைத்து மதிப்பிடுவதில்லை. நாம் அவருடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

மக்கள் மேலோட்டமாக தீர்ப்பளித்திருந்தால் தாவீது ஒருபோதும் ராஜாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார். அவரது சொந்த குடும்பம் கூட அவரை புறக்கணித்தது. ஆனால் கடவுள், தாவீதின் இருதயத்தை, ஒரு மேய்ப்பனின் இருதயத்தை போல் பார்த்தார். கடவுள் அவருக்கு ஆராதனை செய்யும் ஒருவரைக் கண்டார், தம்மீது இருதயம் கொண்ட ஒருவரை, வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய மற்றும் அவரது கையில் வனையக்கூடிய ஒருவரை. இவை கடவுள் மதிக்கும் குணங்கள், ஆனால் அவை எப்போதும் முதல் பார்வையில் தெளிவாகத் தெரிவதில்லை.

கடவுளைத் தேடவும், பரிசுத்த ஆவியானவர் மக்களைப் பற்றி உங்களிடம் பேசவும் நான் உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன். அவர் அவர்களின் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார். அவர்களுடன் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது உறவைத் தொடர வேண்டுமா என்று அவர் உங்களுக்குச் சொல்வார். நீங்கள் மக்களைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உறவுகளை வளர்க்கவும் உங்களை வழிநடத்தவும் அவரை நம்புங்கள், உங்கள் சொந்த தீர்ப்பை அல்ல.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: மற்றவர்கள் உங்களிடம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ, அதே மனப்பான்மையை அவர்கள் மீது வையுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon