மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஜெபம்

மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஜெபம்

நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள்; உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்; உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள். (மத்தேயு 5:44)

நீங்கள் ஜெபிக்கக்கூடிய மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஜெபங்களில் ஒன்று உங்கள் எதிரிகளுக்கான ஜெபமாகும். ஜெபத்தில் வல்லமையுள்ள ஒருவரை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால், எதிரிக்காகப் பரிந்து பேசும் நபரைத் தேடுங்கள். நம்மை புண்படுத்தியவர்களுக்காக அல்லது துரோகம் செய்தவர்களுக்காக நாம் பரிந்து பேசும் போது கடவுள் நம்மை பெரிதும் ஆசீர்வதிப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன்.

யோபை ஞாபகம் இருக்கிறதா? அவர் தனது நண்பர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டியிருந்தது. அவர்கள் உண்மையில் அவரை காயப்படுத்தி, ஏமாற்றமடையச் செய்திருந்தனர். ஆனால் அவர் ஜெபித்த உடனேயே, கடவுள் அவருடைய வாழ்க்கையை மீட்டெடுக்கத் தொடங்கினார். உண்மையில், கடவுள், அவருக்கு இழந்ததை விட இரண்டு மடங்கு திரும்பக் கொடுத்தார் (யோபு 42:10 ஐப் பார்க்கவும்)! நம்மை காயப்படுத்திய ஒருவருக்காக ஜெபிப்பது மிகவும் வல்லமை வாய்ந்தது. ஏனென்றால் நாம் அவ்வாறு செய்யும்போது, அந்த நபரிடம் நாம் அன்பாக நடந்து கொள்கிறோம். மேலும் நாம் கடவுளுடைய வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிகிறோம்.

இன்றைய வசனத்தில் தேவனுடைய சத்தத்தை நாம் கேட்கலாம். இந்த வசனத்தில் இயேசு என்ன செய்யச் சொல்கிறார்? எதிரிகளுக்காக ஜெபிக்கும்படி அறிவுறுத்துகிறார். உங்களைப் பயன்படுத்திய, துஷ்பிரயோகம் செய்த, துன்புறுத்திய, கேவலமாகப் பேசியவர்களை நினைத்துப் பார்க்கும் போது, அவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; அவர்களை சபிக்காதீர்கள். அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். உங்கள் எதிரிகளை ஆசீர்வதிப்பது எளிதானது அல்ல, அதை நீங்கள் செய்ய விரும்பாமல் இருக்கலாம் என்று கடவுள் அறிந்திருக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் அதை செய்யவில்லை, ஏனென்றால் நீங்கள் அதை விரும்பவில்லை; நீங்கள் கர்த்தருக்குச் செய்கிறீர்கள் என்று எண்ணுங்கள். சாபத்திற்குப் பதிலாக ஜெபிக்கவும், ஆசீர்வதிக்கவும் தேர்வு செய்வது ஆவிக்குறிய உலகில் மிகவும் வல்லமை வாய்ந்தது, இதன் விளைவாக கடவுள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களைச் செய்வார்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: மோசமான மனநிலையுள்ளவர்கள் செயல்படுவதைப் போலவே, அவர்கள் உங்களையும் தூண்டி, உங்களை அவர்களின் நிலைக்குத் தாழ்த்த அனுமதிக்க வேண்டாம்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon