பாதுகாப்பின்மை பற்றிய நேரடி உரை

உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களாலும், கடவுளால் கூட நிராகரிக்கப்படுவதையும் நிராகரிப்பதையும் நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? நீங்கள் தவறு செய்யும் போது, ​​நீங்கள் எப்படியாவது குறைபாடுள்ளவராகவும், தாழ்ந்தவராகவும் இருக்கிறீர்கள் என்ற உணர்வால் அடிக்கடி அதிகமாக இருக்கிறீர்களா? மற்றவர்களின் வெற்றிகளாலும் வெற்றிகளாலும் நீங்கள் அச்சுறுத்தப்படுகிறீர்களா? இவை அனைத்தும் பாதுகாப்பின்மை எனப்படும் வாழ்க்கையை முடக்கும் நிலையின் அறிகுறிகள்.

பதிவிறக்கம்
Straight Talk on Insecurity TAMIL
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon