மனச்சோர்வு பற்றிய நேரடி உரை

வெளிப்படையான காரணமின்றி நீங்கள் நம்பிக்கையற்ற தன்மையையும் சலிப்பையும் தொடர்ந்து அனுபவிக்கிறீர்களா? அல்லது விரக்தியிலிருந்து உங்களை வெளியேற்றத் தெரியாத பல ஏமாற்றங்களை நீங்கள் அனுபவித்திருக்கிறீர்களா? மனச்சோர்வுக்கான காரணம் எதுவாக இருந்தாலும், ஆதாரம் எப்போதுமே ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது – சாத்தான் இறுதியில் எல்லாவற்றிற்கும் பின்னால் இருக்கிறான்.

பதிவிறக்கம்
Straight Talk on Depression TAMIL
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon