Chúa Có Thể Giải Phóng Bạn Khỏi Sự Xấu Hổ

Chúa Có Thể Giải Phóng Bạn Khỏi Sự Xấu Hổ

Ê-sai 61:7, “Thay vì hổ thẹn, dân Ta sẽ hưởng gấp đôi, thay vì nhục nhã họ sẽ vui mừng vì phần điền sản của mình; Cho nên họ sẽ sở hữu gấp đôi phần điền sản trong xứ và được vui mừng đời đời.”

Bạn có bao giờ thắc mắc cuộc đời của A-đam và Ê-va thế nào trước khi họ phạm tội không? Sáng Thế 2:25 cho biết dù A-đam và Ê-va lõa lồ trong Vườn Ê-đen, nhưng họ không xấu hổ. Tôi tin rằng,
ngoài việc nói rằng họ không có quần áo, câu Kinh Thánh này cũng hàm ý họ hoàn toàn cởi mở và thành thật với nhau – không núp phía sau bất cứ mặt nạ nào cả, không chơi trò chơi gì cả. Họ được tự do để là chính mình vì họ không có ý nghĩ về sự xấu hổ. Tuy nhiên, khi họ đã phạm tội, họ đã lẩn trốn (xem Sáng Thế 3:6-8).

Nếu không vì công tác của Chúa Giê-su đã làm trên thập tự giá, tất cả chúng ta sẽ phải sống ngập đầu trong sự xấu hổ của tội lỗi. Nhưng nhờ sự sinh lễ của Ngài, loài người có cơ hội để vui hưởng sự tự do toàn hảo với nhau và với Chúa.

Buồn thay, phần lớn chúng ta vẫn sống với gánh nặng sự xấu hổ, dù Lời Chúa hứa với chúng ta và bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta có thể được tự do khỏi sự xấu hổ (xem Ê-sai 61:7). Chúa có thể giải cứu chúng ta khỏi sự xấu hổ. Hãy cầu nguyện và xin Ngài giải phóng bạn khỏi sự xấu hổ đang cố xây dựng bên trong bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con nhận sự tự do khỏi sự xấu hổ mà Ngài đã mua chuộc cho con trên thập tự giá. Không còn lẩn trốn, không còn cảm thấy vô giá trị. Ngài đã xóa tội lỗi con và giờ con muốn sống tự do và cởi mở trước mặt Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon