Chúa Luôn Tốt Lành

Chúa Luôn Tốt Lành

Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn (miễn phí, to lớn, đầy trọn) đều đến từ nơi cao và bởi Cha (ban sự) sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi [tăng lên hay thiết lập], cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào [như trong nhật thực]. GIA-CƠ 1:17

Gia-cơ nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là tốt lành. Ngài không phải thi thoảng mới tốt; Ngài luôn luôn tốt.

Không tuyệt vời khi có một Đức Chúa Trời luôn luôn tốt lành hay sao? Với Chúa, không có sự xoay chuyển, không có sự biến đổi. Chúng ta có thể nương dựa vào sự thành tín, sự thương xót và sự tha thứ của Chúa, và Ngài luôn làm điều tốt lành cho chúng ta khi chúng ta còn sống.

Nếu chúng ta gặp khó khăn, nếu chúng ta muốn bỏ cuộc, Chúa vẫn tốt lành. Ngài không phải là Tác giả của những nan đề của chúng ta. Nếu có điều gì đó tồi tệ xảy ra với chúng ta, Chúa vẫn tốt lành. Ngài không làm điều tốt cho chúng ta vì chúng ta tốt hay xứng đáng; Ngài làm những điều đó vì Ngài là tốt lành và Ngài yêu chúng ta. Chúng ta có thể nương dựa vào sự tốt lành của Chúa trong cuộc đời mình!


Chìa khóa của sự hạnh phúc và trọn vẹn không phải là hoàn cảnh hay tình huống của chúng ta được thay đổi, nhưng là sự tin cậy rằng Đức Chúa Trời là Chúa của cuộc đời chúng ta.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon