Bước Đi Trong Sự Tự Do

Bước Đi Trong Sự Tự Do

Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét (khước từ, định tội, tuyên án) thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. GIĂNG 3:17

Một trong những công cụ lớn nhất mà kẻ thù sử dụng để khiến chúng ta cảm thấy bản thân tồi tệ là sự định tội, điều này chắc chắn có thể là nguyên nhân khiến chúng ta nản lòng. Theo Lời Chúa, những người ở trong Chúa Giê-su Christ không còn bị định tội, không còn bị phán xét là có tội hay sai trái. Tuy nhiên, chúng ta thường tự phán xét và định tội chính bản thân mình.

Trước khi tôi học và hiểu Lời Chúa, thì phần lớn cuộc đời tôi đã sống trong mặc cảm tội lỗi. Nếu có ai đó hỏi tôi mặc cảm tội lỗi về điều gì, thì tôi không thể trả lời được. Tất cả những gì tôi biết là có một cảm giác tội lỗi mơ hồ nào đó cứ đeo bám tôi.

Từ kinh nghiệm đó, Chúa đã cho tôi một sự mặc khải về việc bước đi một cách tự do khỏi tội lỗi và sự định tội. Ngài cho tôi thấy rằng bạn và tôi không chỉ nhận được sự tha thứ từ Ngài, nhưng chúng ta cũng cần phải tha thứ cho chính mình. Chúng ta phải ngừng tự dằn vặt vì một điều gì đó mà Chúa đã tha thứ và đã lãng quên (Giê-rê-mi 31:34; Công vụ 10:15).

Tôi tin rằng chúng ta khó có thể nản lòng nếu như tâm trí được kiểm soát chặt chẽ. Đó là lý do tại sao chúng ta được dạy trong Ê-sai 26:3 rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và gìn giữ chúng ta trong sự bình yên trọn vẹn—nếu chúng ta giữ tâm trí mình luôn hướng về Ngài.


Chúa có nhiều điều mới tại đường chân trời của cuộc đời bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng nếu cứ sống và hồi tưởng lại quá khứ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon