Brīvs sekot Garam

Brīvs sekot Garam

“Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība (atsvabināšana no verdzības).” (2. KORINTIEŠIEM 3:17)

Lai arī šajā grāmatā esmu jau minējusi, ka legālisms jeb burta kalpība var bremzēt Gara vadītu dzīvi, vēlos par to parunāt vēl dziļāk, jo tiešām ticu, ka legālisms arī traucē mums dzirdēt no Dieva.

Es ticu, ka mēs nespējam piedzīvot patiesu prieku, ja vien mūs nevada Dieva Gars, kā arī nav iespējams vienlaicīgi būt Gara vadītam un dzīvot zem bauslības. Legālistiska domāšana teiktu, ka visiem ir jārīkojas pilnīgi vienādi, pilnīgi visu laiku. Bet Dieva Gars katru vada citādāk, bieži vien ļoti unikālā un radošā veidā.

Dieva rakstītajā Vārdā paustā vēsts ir pilnīgi visiem un tā nav atvērta personīgai interpretācijai (sk. 2. Pētera 1:20). Tas nozīmē, ka Dieva Vārds nesaka ko vienu tam cilvēkam, bet pavisam ko citu pārējiem. Tomēr tieša Svētā Gara vadība ir personiska.

Dievs varētu tevi vadīt, lai tu neēstu cukuru veselības problēmu dēļ. Taču tas nenozīmē, ka neviens nedrīkst lietot cukuru. Legālistiski cilvēki cenšas Dieva Vārdu pasniegt citiem kā vispārēju likumu.
Es reiz dzirdēju, ka līdz laikam, kad piedzima Jēzus, rakstu mācītāji un farizeji desmit baušļus bija pārvērtuši par diviem tūkstošiem noteikumu, kas visiem bija jāievēro. Iedomājies, kā būtu dzīvot zem tādas bauslības. Tā ir verdzība!

Jēzus nāca, lai atbrīvotu saistītos. Mēs neesam brīvi darīt jebko, kas ienāk prātā, tomēr mēs esam atbrīvoti no legālisma un tagad esam brīvi sekot Svētajam Garam visos tajos radošajos, personīgajos veidos, kā Viņš mūs vada.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Uzticies, ka Svētais Gars runā uz tevi un vada tevi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon