Izvēlies Dieva, ne pasaules standartus

Izvēlies Dieva, ne pasaules standartus

“Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā.” — Psalms 1:1

Ja gribam dzīvot pāri sabiedrības morālajam sabrukumam, mums jāpārdomā savas izvēles par to, kā ģērbjamies, ko lasām, kādas televīzijas pārraides un filmas skatāmies. Tāpat tas ietekmē to, cik patiesi un uzticami mēs esam savās ikdienas gaitās, komunikācijā ar apkārtējiem, kā uzvedamies savā darbā, cik profesionāli strādājam.

Kā kristiešiem, mums jāiedrošina citam citu dzīvot pēc dievbijīgiem standartiem un stāties pretim pasaules spiedienam. Labi zināms citāts sniedz gudru padomu – “Pieskati savas domas, jo tās kļūst par vārdiem. Pieskati savus vārdus, jo tie kļūst par darbiem. Pieskati savus darbus, jo tie kļūst par ieradumiem. Pieskati savus ieradumus, jo tie kļūst par raksturu. Pieskati savu raksturu, jo tas kļūst par tavu likteni.”

Viena no Dieva diženākajām dāvanām cilvēcei ir brīvā griba pieņemt lēmumus. Ja vēlamies izbaudīt Viņa sagatavotās svētības, mums jāpieņem tādi lēmumi, kas saskan ar Viņa Vārdu un tajā atklātajām vērtībām, nevis nemitīgi grimstošajiem šīs pasaules standartiem.

Es mudinu tevi pieņemt lēmumu kalpot Dievam ar visu savu sirdi, dodot Viņam pirmo un pēdējo vārdu it visā, ko tu dari.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es negribu dzīvot pēc pasaules standartiem. Es zinu, ka Tavi ceļi ir labākie, tāpēc Tev manā dzīvē vienmēr pieder gala vārds.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon