Masz przyszłość i nadzieję

Joyce Meyer

Masz przyszłość i nadzieję

Księga Jeremiasza 29:11: „Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie”.

Czyż nie jest to wspaniała świadomość kiedy wiemy, że Bóg ma plan na nasze życie? Bez względu na to, co ci się przytrafiło po drodze, bez względu na błędy i porażki, Bóg doprowadził cię do tego momentu, przyprowadził cię do siebie. Tak naprawdę to cała twoja nadzieja i przyszłość są w Nim.

To oznacza, że możesz żyć z Jezusem i dla Niego. On obiecał także, że cię nigdy nie zostawi i nie porzuci, a to jest wspaniała wiadomość!

To jest wędrówka na całe życie

Może zadajesz sobie pytanie: Co mam robić, kiedy oddałem swoje życie Chrystusowi? To ważne pytanie, kiedy zrobiłeś już ten pierwszy krok. Być może nie czujesz żadnej różnicy ale pamiętaj: Chrystus zaczął działać w twoim wnętrzu.

W Liście do Kolosan 2:6-7 czytamy: Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Modlitwa, studiowanie Pisma Świętego i poddawanie się prowadzeniu Ducha Świętemu pomagają nam zapuszczać korzenie w Jezusie.

Nowe życie w Chrystusie

W Bożym Słowie znajduje się wspaniała obietnica. Te słowa Jezus skierował do swoich uczniów: Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitościEwangelia Jana 10:10

Bóg powołał cię do wspaniałego życia w Chrystusie i chcemy ci pomóc zacząć tę wędrówkę.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon