Boh hovorí čerstvé slovo

Boh hovorí čerstvé slovo

„Hľadajte Hospodina a jeho silu; hľadajte jeho tvár ustavične!“ (ŽALM 105:4)

Keď kráľ Jozafát počul, ako sa zhromaždila obrovská armáda, aby napadla Judsko, vedel, čo má robiť. Potreboval sa nastaviť tak, aby nehľadal rady od ľudí, ale aby hľadal Boha a počul priamo od Neho.

Bezpochyby sa Jozafát už zúčastnil iných bitiek, tak prečo nemohol použiť tie isté metódy, aké použil v predchádzajúcich situáciách? Bez ohľadu na to, koľkokrát niečo v minulosti fungovalo, nemusí to vyriešiť súčasnú krízu až dovtedy, kým to Boh čerstvo nepomaže. Môže pomazať starú metódu, aby sa kríza vyriešila, ale tiež nám môže dať úplne nové nasmerovanie, pokyny, ktoré sme nikdy predtým nepočuli. Vždy sa musíme pozerať na Boha, nie na metódy, vzorce alebo spôsoby, ktoré fungovali v minulosti. Naše zameranie, zdroj sily a zaopatrenia musí byť Boh a jedine Boh.

Jozafát vedel, že pokiaľ nebude počuť od Boha, nezvládne to. Amplified Biblia (Anglický preklad Biblie-poznámka prekladateľa) nazýva jeho potrebu počuť Boží hlas „jeho životnou potrebou“. Bolo to niečo, bez čoho by nemohol nič urobiť, bolo to životne dôležité. Bolo to dôležité pre jeho život a pre prežitie jeho ľudu.

Možno sa nachádzate v podobnej situácii ako Jozafát. Možno aj vy budete potrebovať čerstvé slovo od Boha. Môžete mať pocit ako topiaci sa muž alebo žena, ktorí vedia, že je to ich posledné ponorenie. Možno zúfalo potrebujete osobné slovo od Boha, aby ste prežili.

Boh chce k vám rozprávať oveľa viac, ako chcete od Neho počuť. Hľadajte Ho tým, že Mu budete venovať svoj čas a pozornosť, a potom nebudete sklamaný.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Buď otvorený počuť čerstvé slovo od Boha dnes.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon