Boh Mení Ľudí Skrze Modlitbu

Boh mení ľudí skrze modlitbu

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí. 1.Timoteovi 2:1

V 2.knihe Mojžišovej, kapitola 32 sa Mojžiš prihováral za deti Izraela, aby ich Boží hnev nezničil. Je to strhujúci príbeh, ktorý ukazuje, ako úprimná modlitba môže zmeniť situáciu.

Sú chvíle, keď som vedená k tomu, aby som sa modlila k Bohu, aby bol k človeku milosrdný alebo aby pokračoval v práci a konal v nich zmeny, ktoré sú potrebné.

Ako povedal Ježiš svojim učeníkom v Getsémane, „bdejte a modlite sa…“ (Matúš 26:41). Máme možnosť sa jeden za druhého modliť, nie súdiť a kritizovať jeden druhého. Boh nám umožňuje rozpoznať potreby ľudí, aby sme boli súčasťou odpovede, nie súčasťou problému. Nezabudnite, nie sme hrnčiari. Boh je a my určite nevieme, ako „opraviť“ ľudí. Ľudí zmeniť nemôžeme, ale môžeme sa modliť a pozorovať Boha pri práci.

Keď sú ľudia zranení, niekedy aj zo svojich vlastných zlých rozhodnutí, často sú zaslepení voči pravde. Môžeme sa modliť, aby sa im otvorili oči, aby uvideli pravdu a tá ich oslobodila. Ľudia, ktorí sú zranení potrebujú, aby Boh zasiahol do ich životov, ale ak nevedia, ako na Neho volať, môžeme sa postaviť do priepasti medzi nimi a Bohom ako orodovníci a vidieť prielom, keď sa modlíme.


My sa môžeme modliť a nechať Boha, aby to On urobil.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon