Boh ťa nájde

Boh ťa nájde

„Hľa, oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja [ktorí si Ho ctia a uctievajú Ho s bázňou], na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť,…“ (ŽALM 33:18)

Pamätám si časy, keď som sa veľmi snažila počuť Boží hlas. Zároveň som sa veľmi bála, že urobím nejakú chybu. V tom čase som sa ešte len začínala učiť počuť Ho. Vedenie Duchom bolo pre mňa niečo nové a bála som sa, pretože som nemala dostatok skúseností s počutím Jeho hlasu, aby som vedela, či je to naozaj Jeho hlas. Nerozumela som, že Boh prehliadne aj naše chyby, ak je naše srdce v poriadku. Rozprával sa so mnou a snažil sa, aby som vykročila vo viere a niečo urobila. Avšak ja som stále opakovala: „Pane, čo ak Ťa miniem? Čo ak nebudem počuť Teba a urobím nesprávnu vec? Bojím sa, že ťa miniem, Bože!“

Prihovoril sa mi a len povedal: „Joyce, neboj sa. Ak ma minieš, nájdem si ťa.“ Tieto slová mi dodali odvahu urobiť to, k čomu ma Boh povolal a priniesli do môjho srdca veľký pokoj. To ma znovu a znovu povzbudzovalo, aby som vykročila vo viere. Dnes sa s vami s týmto zdieľam, aby som vás povzbudila k tomu, aby ste urobili krok viery, ktorý musíte urobiť ako odpoveď na to, čo vám práve teraz Boh hovorí.

Ak chcete oveľa viac ako čokoľvek iné, aby sa Božia vôľa naplnila vo vašom živote, a urobili ste všetko, čo bolo vo vašich silách, aby ste počuli od Boha, musíte využiť šancu, vykročiť a veriť. Aj keď urobíte chybu, Boh to napraví a vyrieši to pre vaše dobro.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Využi šancu, ak veríš, že si počul od Boha a neboj sa, že Ho minieš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon