Nikdy nie si sám

Nikdy nie si sám

A Hospodin, on pôjde pred tebou, on bude s tebou, neopustí ťa ani ťa nezanechá. Nebudeš sa báť ani sa nebudeš strachovať! – 5. MOJŽIŠOVA 31:8

Hlavnými problémami, ktorým ľudia čelia, sú žiaľ a osamelosť. Oboje veľmi často spolu súvisia, pretože mnoho ľudí žiali, lebo sú osamelí. V našej službe často dostávame modlitebné prosby za ľudí bojujúcich s osamelosťou.

Božie Slovo nám jasne hovorí, že nie sme sami. Chce nás vyslobodiť, potešiť a uzdraviť. Ak však zažiješ bolestivú stratu vo svojom živote, môžeš stratiť zo zreteľa túto jednoduchú pravdu.

Satan chce, aby si uveril, že si sám. Chce, aby si uveril, že nikto nerozumie ako sa cítiš, ale on je klamár. Okrem toho, že Boh je s tebou, aj mnoho bratov a sestier v Kristovi rozumie tomu, čo mentálne a emocionálne prežívaš (pozri 2. Korinťanom 1:3-4).

Ani teraz nie si sám a ani nikdy sám nebudeš bez ohľadu na to, čomu čelíš.

Možno tomu nerozumieš, keď si zranený a bolesť zo straty sa šíri tvojou dušou, no vedz a drž sa tejto pravdy: Boh ťa miluje a má pre teba dobrú budúcnosť. Dúfaj v Neho a dôveruj Mu, že tvoj zármutok obráti na radosť (pozri Izaiáš 61:1-3).


Modlitba

Bože, nie vždy dokážem vidieť pravdu cez svoj žiaľ a osamelosť, no viem, že Ty ma nikdy neopustíš. Pomôž mi pamätať si, že si nablízku a daruj mi priateľstvá s kresťanmi, ktorí ma povzbudia, aby som Ťa viac hľadal.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon