Čakaj Na Pána

Čakaj na Pána

Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli [a užívali naplno] zasľúbenie. Židom 10:36

Vo svete je množstvo nešťastných, nenaplnených kresťanov jednoducho preto, že sú zaneprázdnení snahou niečo urobiť, namiesto toho, aby trpezlivo čakali, kým Boh urobí veci v Jeho vlastnom čase a Jeho vlastným spôsobom. My sa ponáhľame, ale Boh nie!

Pokora hovorí: „Boh vie najlepšie a nikdy nepríde neskoro!“ Pýcha hovorí: „Teraz som pripravený. Urobím veci svojim vlastným spôsobom.“ Pokorný človek trpezlivo čaká, v skutočnosti má „úctivý strach“ pred tým, aby sa pohyboval v svojej vlastnej telesnej sile. Trpezlivosť je schopnosť udržať si dobrý postoj počas čakania. Avšak, pyšný človek skúša jednu vec za druhou, všetko však bezvýsledne. Pýcha je koreňom netrpezlivosti.

Trpezlivosť je ovocie Ducha Svätého, ktoré sa prejavuje pokojným, pozitívnym postojom aj napriek našim životným okolnostiam. Nemyslite si, že môžete vyriešiť všetky svoje problémy alebo prekonať všetky ťažkosti sami. Keď sa pokoríme pod mocnú Božiu ruku, začneme umierať vlastným spôsobom a vlastným načasovaniam, stávame sa živými pre Božiu vôľu a Jeho cestu pre nás.


Len skrze trpezlivosť a vytrvalosť vo viere prijmeme Božie zasľúbenia.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon