Cesta je úzka

Cesta je úzka

Lebo je tesná brána a úzka cesta (zúžená tlakom), ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. – MATÚŠ 7:14

Nasledovať Boha znamená chodiť po „úzkej ceste“. Znamená to čeliť protivenstvu. Je tu niekoľko vecí, ktoré som sa naučila a ktoré mi pomáhajú po tej ceste pokračovať:

  1. Božie Slovo určuje hranicu pre môj život. Pokiaľ zostanem v súlade s pokynmi Písma, budem mať múdrosť a porozumenie, aby som vedela čo mám robiť a mať čo potrebujem v Kristovi. Boh je pravdivý a verný Svojmu Slovu.
  2. Musím byť ochotná dokončiť to, čo začnem. Boh si používa odovzdaných ľudí, ktorí nie sú vedení emóciami. Je ľahké byť nadšený na začiatku, keď je niečo nové. Do cieľa ale prídu tí, ktorí pokračujú, aj keď už nikto nie je nadšený.
  3. Keď nie je nikto, kto by mi pomohol, vtedy naozaj spoznávam Ježiša. Žiť život pre Boha na úzkej ceste, neprispôsobujúc sa svetským spôsobom, často znamená byť osamelým. Získanie skutočnej intimity s Kristom má oveľa väčšiu hodnotu ako čokoľvek, čo by si získal kompromisom so svetom.

Verím, že ti tieto pravdy pomôžu rovnako ako pomohli aj mne.
Vždy si pamätaj, že odmena za kráčanie po úzkej ceste, napriek opozícii, je toho absolútne hodná.


Modlitba

Duchu Svätý, túžim kráčať po úzkej ceste – ceste života v Kristovi. Udržuj ma v rámci Svojich hraníc a ukáž mi, ako mám žiť, aby som vytrval až do konca.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon