Čistí v srdci uvidia

Čistí v srdci uvidia

„Blahoslavení (šťastní, závideniahodne šťastní a duchovne prosperujúci – ktorí majú šťastie, ktoré prináša skúsenosť Božej priazne a je podmienená najmä zjavením Jeho milosti, bez ohľadu na ich vonkajšie podmienky) čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha.“ (MATÚŠ 5:8)

Ak máme čisté srdce, budeme môcť Boha počuť jasnejšie. Jasne uvidíme Jeho plán pre naše životy. Nebudeme sa cítiť ako by sme nemali cieľ a ani nebudeme zmätení. Stav nášho srdca je pre Boha jednou z najdôležitejších vecí. Ak je srdce človeka udržiavané v správnom stave, robí to Bohu veľkú radosť (pozri 1.Petra 3:3-4). Biblia hovorí, že by sme si mali srdce usilovne strážiť, pretože z neho pramení život (pozri Príslovia 4:23).

Skúmajte svoje srdce, svoje vnútorné postoje a myšlienky, aby ste zistili, či tam je niečo, čo Boh neschvaľuje. Ste zahorknutí alebo rozhorčení? Dovolili ste, aby tam zakorenili postoje kritiky alebo súdenia iných? Je vaše srdce citlivé alebo tvrdé? Ste otvorení názorom a myšlienkam iným, alebo ste zavreli svoje srdce? Biblia hovorí, že my máme zodpovednosť za udržiavanie a stráženie svojho srdca v správnom stave.

Fyzický orgán – srdce – je najdôležitejším orgánom v tele. Ak je srdce choré alebo funguje nesprávne, môže to znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Verím, že náš postoj srdca je tiež jednou z najdôležitejších vecí, ktorým by sme mali venovať pozornosť. Ak ho necháme naplniť „infekciou“ alebo čímkoľvek nevhodným, určite to ovplyvní kvalitu našich životov.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Požiadaj dnes Boha, aby ti ukázal stav tvojho srdca (postoje srdca), ktorý potrebuješ zmeniť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon