Čo chceš, Bože?

Čo chceš, Bože?

„… Kto by chcel dnes ochotne niečo obetovať Hospodinovi? (1.PARALYPOMENOM 29:5, SEB)

Kresťania sa stávajú nebezpečnými pre nepriateľa, keď začnú žiť zasvätené životy, ktoré sú plne oddané a vydané Bohu. Tento druh oddanosti znamená, že ponúkame Bohu všetko, kým sme a čo máme, nemôžeme nič zadržať. Keď sa zasväcujeme, pozývame Boha, aby s nami rozprával a jednal s nami v akejkoľvek oblasti, na ktorú sa v našom živote rozhodne zamerať.

Ak to s oddelením sa pre Božie použitie naozaj myslíme vážne, musíme si položiť otázku, či v našich životoch existujú oblasti, ktoré nie sú poddané Bohu. Aké malé, skryté, tajné miesta máme vo svojich srdciach? Aké sú to veci, o ktorých hovoríme: „Bože, môžeš mať všetko, ale toto…,“ alebo „Oh, nie Bože! Nie som na to pripravený!“ alebo „Bože, len sa toho vzťahu ešte nedotkni,“ alebo „Pane, však ma nepožiadaš, aby som s tým prestal dnes?“ Úplné zasvätenie neznamená hovoriť: „Pane, budem čítať svoju Bibliu každý deň. Zapamätám si verše a ukryjem Tvoje Slovo v mojom srdci, budem sa modliť niekoľko hodín denne ale prosím, nežiadaj odo mňa, aby som sa vzdal svojho malého, obľúbeného zlozvyku!“ Nie, úplné zasvätenie hovorí úprimne zo srdca: „Vydávam sa – úplne – tebe, Pane. Rozprávaj ku mne a povedz mi, čo Ty chceš.“

Nechcem vyznieť tak, ako by sme mali očakávať, že Boh nám zoberie všetko, čo nás baví, pretože On to neurobí. Avšak, všetko Mu musí byť k dispozícii. On musí urobiť to rozhodnutie, čo je pre nás skutočne dobré a čo nie a našou úlohou je úplne Mu dôverovať.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Buď plne k dispozícii Bohu, nič pred Ním nezatajuj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon