Daj Mu svoj popol

Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. – Žalm 103:12

Keď budeme Otcovi dôverovať a dovolíme Mu, aby vzal naše problémy, je schopný premeniť ich na zázraky a využiť naše chyby v náš prospech.
Izaiáš 61:3 hovorí, že nám dá krásu namiesto popola, ale zistila som, že veľa ľudí si drží svoj popol, popol minulosti, ako spomienku na ich nedostatky a zlyhania. Povzbudzujem ťa, pusti popol a siahni po niečom novom.
Príliš mnoho ľudí žije minulosťou cítiac, že nikdy nedostanú druhú šancu. Potrebuješ druhú šancu? Požiadaj Boha o druhú šancu, tretiu, štvrtú alebo piatu – ktorúkoľvek potrebuješ. Boh je milosrdný a dlho zhovievajúci. Jeho láskavosť nikdy nezlyhá a ani neskončí. Biblia hovorí, že On už odstránil tvoje prestúpenia, tak si ich už viac nemusíš držať.
Ježiš prišiel, aby odstránil bremená, ale ty musíš byť ochotný ich nechať odísť a veriť, že On je väčší ako tvoje chyby. Daj mu dnes svoj popol.

Modlitba

Bože, viem, že nie je dobré závisieť na minulosti, keď Ty láskyplne stojíš predo mnou s novou šancou, takže púšťam svoj popol. Dávam Ti ho s nadšením, že uvidím krásu, ktorú namiesto neho prinesieš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon