Dávať lásku, ktorá oslobodzuje

A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda (oslobodenie z otroctva). – 2. KORINŤANOM 3:17

Láska je oslobodzujúca. Poskytuje pocit spolupatričnosti a pocit slobody. Láska sa nesnaží kontrolovať alebo manipulovať druhých, ani dosiahnuť uspokojenie prostredníctvom iných.

Ježiš povedal, že bol poslaný Bohom vyhlásiť slobodu. To je to, čo by sme aj my mali robiť ako veriaci – dať ľuďom slobodu, aby naplnili Božiu vôľu pre ich životy a nie ich dostať pod našu kontrolu.

Zistila som, že ak sa snažím prinútiť ľudí, aby robili to, čo ja chcem, tak zatváram Bohu dvere, aby hovoril do ich sŕdc. Potrebujeme uvoľniť ľudí v našich životoch, aby mohli byť sami sebou na Božiu slávu a nie na našu.

Uvoľni ľudí a budú ťa za to milovať. Nemanipuluj. Namiesto toho radšej dovoľ Bohu, aby On mal kontrolu nad ich životmi.

Osoba s veľkou láskou je tá, ktorá dokáže uvoľniť ľudí aj veci. Nebuď osobou, ktorá kontroluje, ale osobou, ktorá slobodne dáva oslobodzujúcu lásku,  pochádzajúcu jedine od Boha.

Modlitba

Bože, chcem, aby láska, ktorú dávam iným, bola rovnako oslobodzujúca ako láska, ktorú dávaš Ty. Vzdávam sa svojej túžby kontrolovať a manipulovať. Budem jednoducho milovať tých, ktorých mi dáš do života a zverím ich Tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon