Duch adopcie

Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče! RIMANOM 8:15

Apoštol Pavol nás vyučuje, že Duch Svätý je aj Duchom adopcie. Slovo adopcia znamená, že sme privedení do Božej rodiny, aj keď sme boli predtým outsidermi, bez akéhokoľvek vzťahu s Bohom. Boli sme hriešnici a oddelení od Boha, ale Boh nás vo svojom veľkom milosrdenstve zachránil, vykúpil a priviedol nás bližšie k Sebe, skrze krv Svojho vlastného Syna.

Adopcii rozumieme v prirodzenom zmysle. Vieme, že niektoré deti bez rodičov si adoptujú ľudia, ktorí si ich cielene vyberajú a osvoja si ich. Aká veľká to česť, byť zámerne vybraní tými, ktorí chcú vyliať svoju lásku do ich životov.

Presne toto Boh urobil pre nás, ako veriacich v Krista. Kvôli tomu, čo pre nás Ježiš urobil na kríži, sme teraz súčasťou Jeho rodiny a Jeho Duch prebýva v našom duchu a volá k Otcovi. Boh Otec sa ešte pred založením sveta rozhodol, že každého, kto miluje Krista, bude aj On milovať a prijímať ako Jeho dieťa. Rozhodol sa, že si adoptuje všetkých, ktorí prijali Ježiša ako svojho Spasiteľa. Stávame sa dedičmi Božími a spoludedičmi s Jeho Synom, Ježišom Kristom.


Je to poznanie nášho rodinného vzťahu k Bohu, ktoré nám dáva odvahu ísť pred Jeho trón a oznámiť Mu svoje prosby.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon