Každý dobrý dar

Z Jeho plnosti (hojnosti) sme zaiste všetci prijali [všetci mali podiel a všetci sme boli zásobovaní], a to milosť nad milosť [duchovné požehnanie za duchovným požehnaním a dokonca priazeň za priazeň] JÁN 1:16

Ty a ja môžeme dnes žiť vo víťazstve, pretože Duch Svätý zmocňuje naše životy a učí nás modliť sa. Pomáha nám prosiť Boha o to, čo potrebujeme, namiesto toho, aby sme sa snažili veci uskutočniť sami.
Duch Svätý je Ten, ktorý prináša do vášho života každý dobrý dar, všetko, čo potrebujete. Jeho viaceré úlohy ako Utešiteľ, Radca, Pomocník, Príhovorca, Obhajca, Ten, ktorý posilňuje, môžeme zhrnúť tak, že Jeho zámerom je dostať sa k nám čo najbližšie a spôsobiť, aby naše životy fungovali na Božiu slávu.

Boh sa zaujíma o každý detail nášho života. Chce nám pomôcť so všetkým v našom živote. Vždy stojí pri nás a čaká na prvú príhodnú príležitosť, aby nám mohol dať potrebnú silu a pomoc. Požiadajte Ho o pomoc tak často, ako ju potrebujete. Nemáme, pretože nežiadame (Jakub 4:2), tak sa pýtajte, pýtajte a pýtajte sa. Neprestávajte prosiť, aby ste mohli dostali a vaša radosť bola naplnená (Ján 16:24).


Božou úlohou je dať nám svoju milosť a Ducha; našou úlohou je požiadať Ho o pomoc a ponúknuť sa Mu ako nádoba, cez ktorú môže pracovať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon