Miluje ťa Boh, keď robíš chyby?

Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. – RIMANOM 5:8-9

Premýšľal si niekedy, či si dostatočne dobrý na to, aby ťa Boh miloval? Žiaľ, mnoho ľudí verí, že ich Boh miluje iba vtedy, keď nerobia chyby.

Možno práve tento náhľad spôsobil, že sa žalmista pýta: „Čo je človek, že pamätáš na neho…?“ (Žalm 8:5). Napriek tomu Biblia nám hovorí, že sme Božím stvorením – dielo Jeho rúk – a On každého miluje bezpodmienečne.

Priznajme si to: Ježiš nezomrel za teba kvôli tomu, že si bol skvelý a úžasný. Zomrel preto, lebo ťa miluje. Rimanom 5:8-9 potvrdzuje túto pravdu, hovoriac nám, že keď sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Boh ťa tak miloval, že dal Svojho jednorodeného Syna nielen preto, aby zomrel za tvoje hriechy, ale aj preto, aby prikryl tvoje každodenné chyby. Tak veľmi ťa miluje, že chce, aby si denne žil v moci a vo víťazstve.

Boh ťa miluje a chce, aby si tomu uveril a vždy to prijímal… aj vtedy, keď robíš chyby.

Modlitba

Pane, Tvoja láska je neuveriteľná. Miluješ ma aj vtedy, keď mi to nedáva zmysel. Aj keď robím chyby, si stále so mnou. Dnes Ti ďakujem za Tvoju bezpodmienečnú lásku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon