Naša najlepšia pomoc

Naša najlepšia pomoc

„Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem.“ (ŽALM 121:1-2)

Mali by sme dospieť vo svojej vlastnej viere do takej miery, že nebudeme utekať k niekomu inému zakaždým, keď potrebujeme vedieť, čo máme robiť. Nenaznačujem, že pýtať sa na radu od ľudí, o ktorých si myslíme, že sú múdrejší ako my je nesprávne, ale verím, že žiadať príliš často o názory ľudí a príliš sa na nich spoliehať je nesprávne a uráža to Boha.

Ako môžete zistiť z veršov pre dnešok, Dávid najskôr hľadal Boha a vedel, že Boh je jeho jedinou pomocou. To isté platí aj pre nás, takže musíme byť ako Dávid a vždy najskôr hľadať Boha. Musíme si vytvoriť návyk vidieť Boha ako našu „prvú voľbu“, keď potrebujeme radu a nie ako našu poslednú možnosť.

Boh môže použiť osobu, pre ktorú sa rozhodne, na objasnenie vecí, na poskytnutie ďalšieho pohľadu alebo na potvrdenie toho, čo nám už povedal. Takže Ho najskôr hľadajte a potom, ak vás vedie k nejakej osobe, tak nasledujte Jeho vedenie.

V Numeri 22:22-40 Boh dokonca použil osla na to, aby k niekomu prehovoril. On tak veľmi chce k nám rozprávať, že použije akékoľvek potrebné prostriedky. Môžete si byť istí, že ak dôverujete Bohu, On nájde spôsob, aby sa k vám dostalo Jeho posolstvo.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Najprv popros o pomoc Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon