Daj ľuďom vedieť, že sú nesmierne hodnotní

Daj ľuďom vedieť, že sú nesmierne hodnotní

Lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale Hospodin ma privinie k sebe [adoptuje ma za Svoje dieťa]. – ŽALM 27:10

Zistila som, že väčšina ľudí, ktorých bežne v živote stretávame alebo s nimi prichádzame do styku, nepoznajú svoju nesmiernu hodnotu ako Božie deti. Myslím, že diabol veľmi tvrdo pracuje na tom, aby sa ľudia cítili bezcenní a nehodní. Účinok jeho lží však môžeme neutralizovať budovaním, povzbudzovaním a vychovávaním ľudí.

Jeden zo spôsobov, ako to urobiť, je dávanie úprimných komplimentov, ako jedeného z najcennejších darov na tomto svete. Povedať úprimný kompliment môže síce vyzerať ako maličkosť, ale dodáva obrovskú silu ľuďom, ktorí sa cítia neistí a myslia si, že na nich nezáleží.

Verím, že je potrebné mať ciele a ako som spolupracovala s Bohom na získaní dobrých návykov, v oblasti povzbudzovania ostatných, dala som si za cieľ, denne povedať kompliment minimálne trom ľuďom. Odporúčam ti robiť niečo podobné, aby si sa stal agresívnym povzbudzovateľom.

Biblia hovorí, že Boh prijal za Svoje deti tých, ktorí sa cítia opustení. Nájdime takých ľudí a usilujme sa ich zbudovať, aby sa cítili hodnotní. Nech spoznajú, že ich Boh miluje.


Modlitba

Duchu Svätý, ukáž mi ľudí, ktorí nevedia, že ich Boh miluje ako svoje vlastné deti. Daj mi ich do cesty, aby som ich mohol povzbudiť, aby sa cítili hodnotní.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon