Žiť s Božími myšlienkami, vôľou a emóciami

Žiť s Božími myšlienkami, vôľou a emóciami

Ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu… svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu. – RIMANOM 6:13

Boh nás stvoril s duchom, dušou a telom. Ako veriaci potrebujeme pochopiť, že duša sa skladá z našej mysle, vôle a emócií. Keďže je plná „seba“ a nechce sa podriadiť Svätému Duchu, musí byť očistená.

Pretože máme slobodnú vôľu, naša vlastná myseľ nám hovorí, čo si myslíme, ale naše myšlienky nemusia byť nevyhnutne Božími myšlienkami.

Naša vôľa diktuje, čo chceme, aj keď je to v rozpore s tým, čo On od nás chce.

Naše emócie určujú naše pocity, no v Kristovi by naše srdcia mali byť poddané iba Bohu a Jeho Slovu.

Boh chce, aby sme naše myšlienky, túžby a pocity nahradili Jeho myšlienkami a túžbami. Nedokážeme žiť vo víťazstve nad hriechom, kým to neurobíme.

Začni tým, že povieš Bohu, že chceš mať Jeho spôsoby vo svojej duši. V Rimanom 6 nás Pavol vyzýva, aby sme sa Mu „oddali“. Rozhodni sa dnes, že nebudeš žiť pre seba, radšej oddaj celé svoje „ja“ Bohu.

Počas toho, ako sa tvoja duša očisťuje, cvičíš sa v nosení Božích myšlienok, túžob a pocitov, a tak sa staneš mocným ventilom Jeho slávy.


Modlitba

Pane, moja myseľ, vôľa a emócie sa niekedy vzbúria proti Tvojmu Slovu, ale už nechcem takto ďalej žiť. Otče, ponúkam Ti svoju dušu, pretože viem, že ak to urobím, môžeš ma očistiť a použiť ma na naplnenie Tvojej vôle.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon