Odmietaj strach, rozvíjaj vieru

Odmietaj strach, rozvíjaj vieru

„A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu…“ (ŽIDOM 11:6)

Satan pracuje nadčasy a snaží sa naplniť náš život strachom. Keďže však Boží hlas počujeme vierou, musíme agresívne odolávať strachu. Biblia hovorí, že Božie Slovo zjavuje spravodlivosť, ktorá nás vedie od viery k viere (pozri Rimanom 1:17). Ak sa naučíme, kto sme v Ježišovi Kristovi a porozumieme, ako veľmi nás On miluje, môžeme ku všetkému a k čomukoľvek pristupovať s postojom viery. Boh opakovane povedal, že sa nemusíme báť, pretože je s nami.

Modlitba, ktorá je vo viere pomôže nám a aj ostatným úžasným spôsobom. Preto vás povzbudzujem, aby ste si udržali svoju vieru silnú. Božiu vôľu rozvíjame prostredníctvom modlitieb viery, ale tiež môžeme prijať satanovu vôľu prostredníctvom strachu. Jób povedal, že na neho prišlo to, čoho sa bál (pozri Jób 3:25), takže sa uistite, že žijete od viery k viere. Pristupujte ku všetkému čo robíte vo viere, že Boh je dobrý a očakávajte, že prijmete Jeho najlepšie.

Modlitba je jednou z najdôležitejších vecí a musíme k nej pristupovať so srdcom plným viery. Otvára to okná nebies a uvoľňuje Božiu moc v našich životoch a okolnostiach. Buďte veľmi ostražití, aby sa strach nedostal do vašich modlitieb a nezabránil vám prijať to, čo Boh pre vás má. Ak máte vážny problém so strachom, odporúčam vám, aby ste svoje modlitby začali slovami: „Dnes pristupujem k Bohu vo viere a odmietam strach.“ Potom sa môžete modliť odvážne očakávajúc, že budete počuť od Boha. Pamätajte si, že Boh odpovedá na vaše modlitby preto, lebo je dobrý a nie preto, že vy ste dokonalí.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Udrž si svoje srdce plné viery.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon