Odpustenie verzus pocity.

Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho, nevzbĺkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote, proti človeku, ktorý strojí úklady. Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému.
ŽALM 37:7-8

Snáď najviac mylnou predstavou o odpustení je myšlienka, že ak sa city človeka nezmenia, neodpustil. Mnoho ľudí má túto falošnú predstavu. Rozhodnú sa odpustiť niekomu, kto im ublížil, no ak aj naďalej sú nahnevaní a majú zranené city, myslia si, že tomu človekovi úplne neodpustili.

Môžete byť poslušní Pánovi a robiť správne biblické rozhodnutia, a napriek tomu prejsť dlhý čas bez toho, aby ste „cítili“ niečo iné, ako ste cítili predtým, než ste sa rozhodli odpustiť. To je to miesto, cez ktoré vás môže preniesť len viera. Urobili ste svoju časť a teraz čakáte, kým Boh urobí tú Jeho. Jeho úlohou je uzdraviť vaše emócie, aby ste sa cítili dobre a neboli zranení. Vy máte moc rozhodnúť sa odpustiť, ale iba Boh má moc zmeniť vaše city a pocity k osobe, ktorá vás zranila.

Uzdravenie si vyžaduje čas. Takže nebuďte netrpezliví a nenechajte sa odradiť, ak nemáte hneď „správne pocity“. Boh to má pod kontrolou a robí úžasné dielo vo vás a vo vašom živote.


Rozhodnite sa poslúchať Boha a dôverujte Mu, že On zmení vaše srdce. Nakoniec vás vaše pocity budú „poslúchať“ a zosúladia sa s vašimi rozhodnutiami.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon