Oslavuj život

Nič nie je lepšie pre človeka ako jesť a piť a dožičiť si dobré veci pri svojej lopote. Aj to som zbadal, že to pochádza z Božej ruky. KAZATEĽ 2:24

Je možné prechádzať životom s takou rutinou – chodiť do práce, byť úspešný, chodiť do práce, ale nikdy si skutočne neužívať život. To platí o ľuďoch, ktorí sa nenaučili skutočne prijať a milovať život, ktorý im dal Boh.

Užívanie si života je rozhodnutie, ktoré je založené na viac než len príjemných okolnostiach. Je to postoj srdca, rozhodnutie užívať si všetko, pretože – aj malé, zdanlivo bezvýznamné veci – majú podiel na celkovom Božom „veľkom obraze“ našich životov.

Naša radosť sa nachádza v Ježišovi a ak robíme všetko, čo robíme s Ním a pre Neho, potom sa skutočne môžeme radovať v každej situácii. Aj keď máme problémy, ktoré čakáme, že Boh vyrieši, stále si môžeme užívať a radovať sa z nášho života. Pochybnosti a nevera sú zlodejmi radosti, ale jednoduché, detské presvedčenie uvoľňuje radosť, ktorá prebýva v našom duchu, pretože tam žije Duch Svätý. Dôverujte Bohu v každom čase a užívajte si Jeho prítomnosť! Váš život je dar od Neho, tak to oslavujte!


Môžete sa rozhodnúť oslavovať v Božej radosti a užívať si každý deň vášho života s Ním!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon