Práca v procese

Práca v procese

… Božie slovo,… Ono pôsobí vo vás veriacich [uplatňuje svoju nadľudskú silu v tých, ktorí sa držia a dôverovať a spoliehať sa na to]. 1.TESALONIČANOM 2:13

Povzbudzujem vás, aby ste každý deň povedali: „Boh vo mne práve teraz pracuje – mení ma!“ Hovorte svojimi ústami to, čo hovorí Slovo a nie to, čo cítite. Keď hovoríme len o tom, ako sa cítime, je pre Božie Slovo ťažké pôsobiť v nás efektívne.

Keď vykročíme, aby sme boli všetkým, čím môžeme byť v Kristovi, urobíme nejaké chyby – to robí každý. Avšak, zbaví nás to tlaku, ak si uvedomíme, že Boh od nás očakáva, že urobíme len to najlepšie, čo vieme. On nečaká, že budeme dokonalí. Keby sme boli dokonalí, nepotrebovali by sme Spasiteľa. Verím, že Boh v nás vždy zanechá určitý počet defektov, len aby sme vedeli, ako veľmi Ho každý deň potrebujeme.

Nie som dokonalá kazateľka. Sú chvíle, keď hovorím veci nesprávne, chvíle, keď verím, že som počula Boha, ale potom som zistila, že som počula len samú seba. Veľakrát mi chýba dokonalosť. Nemám dokonalú vieru, dokonalý postoj, dokonalé myšlienky a dokonalé spôsoby.

Ježiš vedel, že sa to stane nám všetkým. Práve preto teraz stojí v medzere medzi Božou dokonalosťou a našou nedokonalosťou. Neustále sa za nás prihovára, pretože to neustále potrebujeme (Židom 7:25).


Nemusíme veriť, že Boh nás prijíma iba vtedy, ak podávame dokonalý výkon. Môžeme veriť pravde, že nás prijíma „v Milovanom“ (Efezanom 1:6).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon