Prijmi odpustenie, nie odsúdenie

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. – 1. JÁN 1:9

Každý deň potrebujeme vo svojich životoch odpustenie. Svätý Duch nastavil alarm v našich srdciach, aby sme rozpoznali hriech. Tiež nám daroval moc Ježišovej krvi, aby nás neustále očisťovala od hriechu, a tak nás udržiavala v správnom stave pred Bohom.

Ak sme však premožení odsúdením, môžeme si byť istí, že to nie je od Boha. Boh poslal Ježiša, aby za nás zomrel – aby zaplatil cenu za naše hriechy. Ježiš vyniesol náš hriech a naše odsúdenie na kríž (pozri Izaiáš 53).

Keď Boh zlomil jarmo hriechu, odstránil aj vinu. On je verný a spravodlivý, odpúšťa nám všetky naše hriechy a neustále nás očisťuje od každej neprávosti (pozri 1. Ján 1:9).

Diabol vie, že odsúdenie a hanba nám bránia priblížiť sa k Bohu v modlitbách, aby sme mohli prijať odpustenie a užívať si s Ním intímny vzťah.

Zlé pocity zo seba samých alebo presvedčenie, že Boh sa na nás hnevá, nás len oddeľuje od Jeho prítomnosti. On ťa nikdy neopustí, tak neodchádzaj od Neho kvôli odsúdeniu. Prijmi Jeho odpustenie a kráčaj s Ním.

Modlitba

Bože, ďakujem Ti, že si mi ukázal, že odsúdenie nie je od Teba. Prijímam dnes Tvoje odpustenie. Očistil si ma od hriechu, takže môžem žiť v správnom vzťahu s Tebou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon