Príjmy Božiu lásku.

Príjmy Božiu lásku.

… láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Rimanom 5:5

Biblia nás vyučuje, že láska Božia bola vyliata do našich sŕdc Duchom Svätým, ktorý nám bol daný. To jednoducho znamená, že keď Pán, v osobe Ducha Svätého príde, aby prebýval v našich srdciach, kvôli našej viere v Jeho Syna Ježiša Krista, prináša so sebou lásku, pretože Boh je láska (1.Ján 4:8).

Je dôležité položiť si otázku: „Čo my robíme s Božou láskou, ktorá nám bola daná zadarmo?“ Odmietame ju, pretože si nemyslíme, že sme dostatočne hodní na to, aby sme boli milovaní? Veríme, že Boh je ako iní ľudia, ktorí nás odmietli a zraňujú nás alebo prijímame Jeho lásku vierou, veriac, že On je väčší ako naše zlyhania a slabosti?

S Božou pomocou môžeme milovať sami seba – nie sebeckým, egoistickým spôsobom, ktorý vytvára životný štýl pôžitkárstva, ale vyváženým spôsobom. Spôsobom, ktorý potvrdzuje, že Božie stvorenie je vo svojej podstate dobré.

Toto je Boží plán: aby sme my prijali Jeho lásku, milovali sami seba zbožným spôsobom, úprimne milovali Boha a potom milovali všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do nášho života.


Keď sa nás Boh dotýka, aby nás miloval, pokúša sa naštartovať cyklus, ktorý požehná nielen nás, ale aj mnoho ostatných.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon