Robenie ťažkých rozhodnutí

Robenie ťažkých rozhodnutí

Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. – ŽIDOM 4:15

Je dôležité správne sa rozhodnúť hlavne uprostred zranenia, znechutenia, frustrácie a zmätku – vtedy, keď urobiť správne rozhodnutie je ťažké. Keď nás veci stresujú, prirodzene si radi vyberáme cestu menšieho odporu. Toto sú však práve tie okamihy, v ktorých správne rozhodnutia môžu priniesť veľký rozdiel. Ak chceš zožať v živote dobré výsledky, musíš robiť správne rozhodnutia, aj keď sa tak necítiš.

Som užasnutá, že Ježiš vie, ako sa cítime. Keď sa stal človekom, bojoval s každou frustráciou rovnako, ako aj my bojujeme. Cítil, že by sa mal vzdať a ísť ľahšou cestou, ale prekonal to a robil ťažké rozhodnutia.

Keď sme unavení a váhaví v našom odhodlaní, môžeme si byť istí, že slúžime takému Bohu, ktorý vie, čím prechádzame. Chce nám pomôcť a dať nám Svoju milosť, aby sme nemuseli robiť ťažké rozhodnutia sami.

Keď budeš vystresovaný a budeš to chcieť vzdať, nezabudni, že Boh je s tebou a rozumie ti. Nájdi v Ňom silu urobiť to ťažké rozhodnutie.


Modlitba

Bože som tak rád a vďačný, že rozumieš všetkému, čím prechádzam a s čím bojujem. Keď som pokúšaný vybrať si cestu menšieho odporu, nájdem silu v Tebe, aby som urobil to ťažké rozhodnutie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon