Si posvätenou nádobou?

Si posvätenou nádobou?

Keby sa tedy niekto vyčistil od toho, bude nádobou na česť, posvätenou, užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku. —2. TIMOTEOVA 2:21

Biblia nás nazýva hlinenými či krehkými ľudskými nádobami (pozri 2. Korinťanom 4:7). Tak, ako nádoby vyformované na hrnčiarskom kruhu, aj my sme stvorení z hliny (pozri Izaiáš 64:8). Boh vyformoval Adama z prachu zeme podľa Genesis 2:7. Žalm 103:4 hovorí: „Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamätí má, že sme prach.“

Hoci sme slabí, nedokonalí a napĺňame svoje nádoby (samých seba) Slovom Božím, tak sa stávame kontajnermi plnými Jeho požehnania, pripravenými na použitie. Všetci sme hodnotní pre Pána – Boh dokáže použiť aj popraskané hrnce!

Najprv však musíme byť plne zasvätení Bohu. 2. Timoteovi 2:21 nám pripomína: „Keby sa teda niekto vyčistil od toho [čo je hanebné a nečisté, kto by sa oddelil od nákazlivého a poškodzujúceho vplyvu], bude nádobou oddelenou a použiteľnou na česť a vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku.“

Keď sa dnes staneš oddelenou nádobou, tak Boh urobí neuveriteľné veci prostredníctvom tvojho života.


Modlitba

Pane, som tvoj. Chcem byť Tvojou použiteľnou nádobou. Zasväcujem sa Ti. Chcem byť plnený Tvojím Slovom, vhodný a pripravený ku každému dobrému skutku, ktorý pre mňa máš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon